Jag heter Aisha Lundgren och är intersektionell genuspedagog. Jag utbildar och handleder pedagoger i förskola och skola, ledningsgrupper och andra, i normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete.

Syftet med denna hemsida är att sprida kunskap om hur du genom normkritisk pedagogik kan arbeta pedagogiskt på ett mindre diskriminerande och mer inkluderande sätt. Tanken är att pedagoger och andra här kan få möjlighet att lära mer om normer, normkritik, normkreativitet och också kan finna inspiration och tips på vidare läsning kring anti-diskriminerng och normkritiska/normkreativa perspektiv på lärande! 

Om du saknar något på sidan, ett boktips du skulle vilja fanns med, en bra länk eller någon annan info - kontakta mig så lägger jag till! 

För er som är intresserade av att komma i kontakt med mig angående utbildning och handledning inom likabehandlingsområdet/normkritisk pedagogik så går det bra att kontakta mig via mail:

aisha@normkritiskpedagogik.se 

För dig som använder Facebook: Gilla Normkritisk pedagogik community och ta del artiklar och länkar! 

https://www.facebook.com/pages/Normkritisk-pedagogik/765605283529552?fref=ts 

Vänliga hälsningar

Aisha