Information till studenter och andra som vill referera eller länka till hemsidan eller PDF-boken:

Huvudinnehållet på hemsidan publicerades 2014 av Aisha Lundgren Aslla. Uppdateringar och justeringar av sidan görs löpande och rör sig oftast om nya litteraturtips, information om nya rapporter eller mindre justeringar av text på någon sida. För att hänvisa till hemsidan bör du skriva hela webadressen för aktuell sida (där du hämtar ditt citat eller liknande).

Boken Normkritiska metoder - konkret likabehandlingsarbete i förskolan skrevs 2011 och publicerades på hemsidan 2014 av Aisha Lundgren Aslla. Boken är inte belagd med copyright vilket innebär att den kan kopieras, delas och spridas fritt. Författaren önskar att spridning av boken görs på ett ansvarsfullt sätt. Syftet med att avstå copyright är att det ska vara möjligt att sprida boken som del av en folkbildande insats.

Vid frågor maila till aisha@normkritiskpedagogik.se