När vi på olika sätt, ofta omedvetet, reproducerar normer och idéer om normalitet och avvikelse genom vår undervisning bäddar vi för kränkningar, trakasserier och återskapar samhällets diskriminerande strukturer. Genom att bli medvetna om när och hur detta sker kan vi välja ett normbrytande och normkritiskt förhållningssätt i undervisningen- för ett mer normkreativt och mindre diskriminerande samhälle!