Ansvarig för sidan: Aisha Lundgren Aslla, pedagogisk handledare och utbildare i förskolans och skolans demokratiuppdrag, likabehandling och normkritisk pedagogik. 

För kontakt och frågor om sidan, maila till nedanstående adress:

aisha@normkritiskpedagogik.se 

För dig som använder Facebook gilla Normkritisk pedagogik community och ta del artiklar och länkar:

https://www.facebook.com/pages/Normkritisk-pedagogik/765605283529552?fref=ts