Material för normkritisk undervisning

Nedan finns länkar till filmklipp, artiklar och annat som kan användas i undervisning med äldre barn/elever och för utbildning och reflektion i arbetslaget.

 

OM NORMKRITIK

Artikel om normkritik i förskolan http://www.forskoletidningen.se/1-2017/normarbete-ingen-quick-fix

Snabbkurs om normkritik http://webbkurs.medrattattvara.se/normkritik/

Månfaldig familjeplansch http://pasattochvis.se/affisch.html 

 

OM RELIGION/HÖGTIDER OCH TRADITIONER

http://forskolan.se/uppdraget-ar-att-varna-mangfalden/

 

OM KÖN/GENUS

Om förväntningar och könsroller https://www.youtube.com/watch?v=qv8VZVP5csA

Reklamfilm från "Always" som synliggör könsnormer: https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs ​

"Jämställd snöröjning" från Karlskrona visar hur kommunen arbetat med jämställdhet: http://vimeo.com/53928212

Omkastade könsroller kopplat till skolan, sexualitet och relationer https://www.youtube.com/watch?v=gImPB1jzvSY  

 

OM SEXUELL LÄGGNING

Ombytta roller sexuell läggning http://www.umo.se/Vald--krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Heterosexuellas-ratt-i-samhallet/  

 

OM KÖNSIDENTITET

Ombytta roller könsidentitet http://www.umo.se/Vald--krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Pa-mottagningen/ 

 

OM ÅLDER

Ombytta roller ålder http://www.umo.se/Vald--krankningar/Du-har-ratt-att-behandlas-rattvist-3/Anstallningsintervjun/ 

 

OM ETNICITET/RAS/RASISM

Artikel om rasism och barn https://medium.com/embrace-race/your-5-year-old-is-already-racially-biased-heres-what-you-can-do-about-it-d72de0480ba3

Bildbanken med mängder av undervisande bildmaterial https://bildersmakt.se/

Ombytta roller ras/etnicitet https://m.mic.com/articles/177195/these-three-pictures-make-a-powerful-statement-about-race-and-power-among-women#.SV3nTr2ZL 

Radiosaga för barn (Svarta lilla koltrast) om att komma till ett nytt land http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4930 

The doll test, om rasismens effekter (kort version) https://www.youtube.com/watch?v=QRZPw-9sJtQ

The dolltest (lång version) https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM 

The unequal opportunity race https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKpz_BKTLtBjNnTNeoQi9HK7wa0DDHcivIrfWMu08GbwEVkctJCeB-uji9uwBWGvrnk9DQ1PQaij_yG2iYMDn6c8POJyWA&v=vX_Vzl-r8NY&time_continue=247

 

OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING/ALLA DISKRIMINERINGSGRUNDER

Artikel om inkludering https://kooperativt.com/2017/09/23/inkludering-och-kooperativt-larande/

 

Special: NORMBRYTANDE SUPERHJÄLTAR

 
The Burka Avenger från Pakistan https://m.youtube.com/watch?v=tADpDfca2cA 
 

 

Super-Mjuka Hjältar

HÄR kan du ladda ner det populära färgläggningsmaterialet Supermjuka hjältar av Linnea Johansson

SuperStrongPrincess

HÄR kan du ladda ner det populära färgläggningsmaterialet Superstrong Princess av Linnea Johansson