Vad är normer? 
 
Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara "normalt/det normala" i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, hur en beter sig, rör sig osv (det är t ex i enlighet med rådande normer i Sverige att inte sjunga högt på bussen, att stå på sin plats i kön, att komma till möte på utsatt tid, att ha rena kläder). Normer handlar också om vilka människor vi förväntar oss finna på olika platser i samhället (det är t ex i enlighet med rådande svenska normer att den som är stadsminister är en vit man, att den som städar i tunnelbanan är av utländsk härkomst, att de som tränar konståkning är flickor och att hockeyspelare är pojkar). 
Vi människor bryter förstås i en massa sammanhang mot normerna: det finns hockeyspelande tjejer och plötsligt kanske någon vågar sjunga högt på bussen. Men att bryta mot normerna har konsekvenser, ofta negativa. Dessa konsekvenser är beroende av vem du är och vilka normer du bryter. Om du själv befinner dig på en position i samhället med relativt hög status kan ett normbrott ge små negativa konsekvenser eller till och med positiva konsekvenser.  Det spelar roll vem som bryter mot vilka normer och i vilket sammanhang.​
 
Normer/normstrukturer gör också att människor möter mer eller mindre motstånd i sitt liv på olika plan. När du följer rådande normer kommer du t ex​ tas för självklar, kunna göra karriär och sällan ifrågasättas. Bryter du mot normer uppstår det omvända: ifrågasättande, svårigheter och hinder. 
​Det finns lokala normer (t ex på en arbetsplats såsom klädkod, beteende, jargong, bakgrund mm) och samhällsnormer som genomsyrar institutioner, myndigheter, arbetsmarknaden, utbildning såväl som privatlivet. Oavsett vilka normer som råder i ett lokalt sammanhang måste alla förhålla sig till de övergripande normer som finns i samhället i stort.​
LÄS MER om normer, makt och möjligheter t ex i metodmaterialet "I normens öga" från FRIENDS.