Information till studenter och andra som vill referera eller länka till hemsidan eller PDF-boken:

Huvudinnehållet på hemsidan publicerades 2014 av Aisha Lundgren. Uppdateringar och justeringar av sidan görs löpande och rör sig oftast om nya litteraturtips, information om nya rapporter eller mindre justeringar av text på någon sida. För att hänvisa till hemsidan bör du skriva hela webadressen för aktuell sida (där du hämtar ditt citat eller liknande) samt ange datum och klockslag när du hämtade informationen.

Boken Normkritiska metoder - konkret likabehandlingsarbete i förskolan publicerades på hemsidan 2014 av Aisha Lundgren. Boken är inte belagd med copyright vilket innebär att den kan kopieras, delas och spridas fritt. Författaren önskar att spridning av boken görs på ett ansvarsfullt sätt. Syftet med att avstå copyright är att det ska vara möjligt att sprida boken och den normkritiska pedagogiken brett i hela landet,  som del av en folkbildande insats.

Om någon av er har fler eller andra frågor går det bra att maila mig, se kontaktuppgifter!

Lycka till allihop med er uppsatser, rapporter, skolarbeten och artiklar!