VAD ÄR NORMKRITIK?

Att arbeta normkritiskt betyder inte att man har en negativ inställning till normer. Att ha ett normkritiskt förhållningssätt innebär att kontinuerligt granska sin verksamhet i ett makt- och rättighetsperspektiv. Normkritik har inget innehåll i sig självt. Att vara normkritisk innebär med andra ord inte att ha särskilda åsikter eller preferenser vad gäller livsstil eller åskådning. Normkritik är främst ett ”verktyg” för att få syn på normer och vilka konsekvenser de får för olika människor. Målet med ett normkritiskt perspektiv som del av arbetet i förskola och skola, är att i högre grad uppnå värdegrunden om allas lika värde och lika rättigheter. 

 

Ett normkritiskt perspektiv innebär att undersöka vilka normer som finns i verksamheten (i klassrummet, läroböckerna, förskolemiljön, bemötande, blanketter osv). Därefter ta reda på vilka negativa och/eller positiva konsekvenser dessa normer får - för individer i det egna sammanhanget och i samhället - när de bevaras och återskapas i förskolan/skolan. Sedan kan verksamheten välja att agera mer normkritiskt/normöppnande (i undervisning, litteratur, bemötande, rutiner etc) för att bättre motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering samt främja allas lika rättigheter och möjligheter.