Alla förskolor och skolor ska arbeta aktivt och medvetet för att främja den demokratiska värdegrunden dvs överenskommelsen om alla människors lika värde, lika rättigheter, rätten till delaktighet och rätten att slippa diskrimineras. När vi på olika sätt, ofta omedvetet, reproducerar normer och idéer om normalitet och avvikelse genom vår undervisning riskerar vi att motverka värdegrunden och istället bädda för kränkningar, trakasserier och diskriminering. Genom att bli medvetna om när och hur detta sker kan vi välja ett normbrytande och mer värdegrundsfrämjande arbetssätt i vår undervisning.
(bildcred vä upp Sanne Cederstam/Schysst.se, vä ner Linnea Johansson, hö upp Lappalainen/Nyberg)